Tillbaka till startsidan

Du är här:

Snart samråd ny avfallsplan

På måndag 1 mars publicerar vi Boråsregionens förslag till avfallsplan här på vår webbplats. Under mars månad kan du lämna synpunkter på förslaget.

Tyck till

Avfallsplanen är till för hela kommunen och alla oss invånare i Boråsregionen - därför vill vi veta vad du tycker om den. Vad är bra? Vad borde förbättras?


Du kommer kunna lämna synpunkter från 1 mars till 31 mars. Vi publicerar avfallsplanen här på vår webbplats måndag 1 mars.


Organ

Kommunstyrelsen


Kungörelsedatum

2021-03-01


Datum för avpublicering av anslag

2021-03-30


Kungörelse

Den nya avfallsplanen ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för Boråsregionen finns nu som remissversion och ställs nu ut där berörda parter och allmänheten ges möjlighet att kommentera innehållet. Den tar sikte både mot kommunernas egna verksamheter som kommunernas invånare.


Boråsregionens kommuner; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, har arbetat fram en ny regional avfallsplan för perioden 2021-2030. Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Genom att ta fram en gemensam avfallsplan kan kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens för att tillsammans ta nästa steg mot den omställning som krävs för ett cirkulärt hållbart samhälle.


Planen tar bland annat avstamp i EUs avfallshierarki som utgår från att avfall i första hand ska förebyggas. Den nya avfallsplanen innehåller alltså, förutom hantering av det uppkomna avfallet, även mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår. Avfallsplanen presenterar kommunernas strategiska arbete med fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning.


I enlighet med naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) innehåller den nya planen mål och åtgärder för fler områden än den förra. De nya områdena är förebyggande av avfall, nedskräpning och fysisk planering. Sex målområden har arbetats fram med ett antal mål inom respektive målområde:

  • Hushåll med maten
  • Konsumera hållbart
  • Använd de resurser vi har
  • Sortera mera
  • Fimpa skräpet
  • Planera in plats för avfallet


Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 1 mars, 2021 till 31 mars, 2021.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev, mejl eller via angivet formulär på vår webbplats.


Kontakt

Uppdaterad: