Tillbaka till startsidan

Du är här:

Nya regionala rekommendationer 

Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen har idag beslutat om nya regionala rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i länet. Rekommendationerna gäller omedelbart, det vill säga från och med idag och till och med den 14 mars.

I korthet handlar det om att vi alla i än högre utsträckning bör

 • begränsa kontakter med andra människor
 • undvika platser med risk för trängsel, exempelvis kollektivtrafik och köpcentrum
 • avstå från icke nödvändiga resor
 • fortsätta arbeta hemifrån.
 • Varför nya regionala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt distansundervisning i gymnasieskolan.


Under vecka 6 ökade antalet bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland med 14 procent jämfört med föregående vecka. Dessutom finns en fortsatt ökning av den brittiska virusvarianten i stickprov. Därutöver har behovet av sjukhusvård för covid-19 slutat att minska.


Smittskyddsläkaren i Västra Götaland har därför beslutat om nya regionala rekommendationer. Dessa är samrådda med Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län och börjar gälla omedelbart från idag, 17 februari, till och med 14 mars.


Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Regionala rekommendationer Västra Götaland

 • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 • Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.


Rekommendationerna gäller från idag, 17 februari, och till och med 14 mars 2021 med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

Nationella rekommendationer gäller fortsatt

Utöver Västra Götalands regionala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., liksom tidigare. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning lokalt i Västra Götaland.

Kontakt

Uppdaterad: