Tillbaka till startsidan

Du är här:

Folkhälsoenkäten: hälsa under pandemin

Hur mår befolkningen i Västra Götaland under pandemin? I 2021 års enkät undersöker Västra Götalandsregionen tillsammans med Folkhälsomyndigheten den frågan och andra för att se skillnader i hälsa och livsvillkor.

I dagarna skicka Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten via Statistiska centralbyrån (SCB) ut sin enkätundersökning Hälsa på lika villkor till cirka 24 000 slumpvis utvalda västragötalänningar. I årets utskick ställer de dessutom frågor om coronapandemin och dess påverkan på hälsan. Om du får en enkät hemskickat är det viktigt att du svarar för att bidra till att det rätt insatser för att förbättra hälsan i vår region genomförs.

 

Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Med hjälp av resultatet från enkäten genomförs insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

 

Till denna omgång av enkäten skickas frågorna ut till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda.

 

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Datainsamlingen pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021.

Kontakt

Uppdaterad: