Tillbaka till startsidan

Du är här:

Blandad undervisning för högstadiet

Under vecka 4 och 5 har eleverna i årskurs 7-9 växelvis distansundervisning och undervisning på plats i Mogaskolan.

Från måndagen den 25 januari till och med fredag den 5 februari sker undervisning för elever i högstadiet enligt följande:

Dag

i skolan

på distans

övrigt

Måndag 25 januari

årskurs 9

årskurs 7 och 8


Tisdag 26 januari

årskurs 7

årskurs 8 och 9


Onsdag 27 januari

årskurs 8

årskurs 7 och 9


Torsdag 28 januari

årskurs 9

årskurs 7 och 8


Fredag 29 januari

årskurs 8

årskurs 7 och 9


Måndag 1 februari

årskurs 7

årskurs 8 och 9


Tisdag 2 februari

årskurs 7

årskurs 8 och 9


Onsdag 3 februari

årskurs 8

årskurs 7 och 9


Torsdag 4 februari

årskurs 9

årskurs 7 och 8


Fredag 5 februari

årskurs 8

årskurs 7 och 9


Enligt Smittskydd Västra Götalands rekommendationer har skolledningen fattat beslutet att hålla nere antalet elever i skolans lokaler. Med anledning av detta plockar vi in en årskurs i taget med rullande schema till skolans lokaler. Övrig tid har eleverna fortsatt distansundervisning.

 

Detta betyder att ditt barn, under alla skoldagar ska följa sitt ordinarie schema på plats eller hemma framför datorn.

  • Eleverna ska ta hem Chromebooks och annat läromedel för att kunna följa undervisningen på distans. De dagar eleverna ska vara på skolan måste de ta med sig Chromebook och läromedel.
  • Eleverna ska logga in i Classroom på schemalagd tid för respektive ämne de dagar de har distansundervisning.
  • Elever som är hemma på grund av sjukdomssymtom bör i möjligaste mån följa undervisningen på distans, även de dagar de skulle varit på skolan. Om eleven är sjuk och inte kan delta i distansundervisning, kom ihåg att du måste anmäla sjukfrånvaro.
  • Undervisande lärare rapporterar närvaro i InfoMentor. Du som vårdnadshavare rapporterar frånvaro om ditt barn inte kan delta i den aktuella undervisningen.
  • Under dessa veckor tar vi inte emot extra elever från annan årskurs för undervisning på plats. Behöver eleven komma till skolan under distansdagarna ber vi er först kontakta Roland eller Perka om det rör undervisningen, eller Atnan om det är problem med elevens Chrombook (kontaktuppgifter finns i InfoMentor).

Uppdateringar i InfoMentor

Det är viktigt att du som vårdnadshavare följer den information som vi skickar ut till dig via InfoMentor! Vi rekommenderar därför att du laddar ner appen och tillåter notifikationer. Avvakta gärna med att skicka frågor till oss, mer information kommer löpande via InfoMentor. Under vecka 5 återkommer vi med ny information om vad som gäller vecka 6.

Konstaterad covid-19

Vi på Mogaskolan vädjar om att ni informerar oss på skolan när antingen ditt barn blir sjuk i konstaterad covid-19, eller om ni väljer att hålla ert barn hemma på grund av konstaterad covid-19 i familjen. Detta underlättar arbetet på skolan eftersom vi har ansvar att såväl hjälpa till i arbetet med smittspårning, samt kan svara på frågor från oroliga elever, vårdnadshavare och kollegor. Självklart råder sekretess och vi förmedlar aldrig några namn, klasser eller om det rör en anställd eller ett barn när vi måste kommunicera ut information. Kontakta i första hand skolsköterska Johanna Lisshammar på telefon 0325-182 25.

Kontakt

Uppdaterad: