Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tack till dig som tog emot praoelev

Ett stort tack från Mogaskolans högstadium till alla som tog emot elever för prao på en arbetsplats under vecka 46 och 47. Vi är väldigt tacksamma för den fina samverkan. Stort tack till dig!

Praktisk arbetslivsorientering - prao - är en viktig byggsten för att vidga elevernas perspektiv inför sin egen framtid. På grund av restriktioner för att minska smittorisken i början av coronapandemin kunde vi inte genomföra prao under våren. Därför var det särskilt viktigt att vi kunde möjliggöra denna praktiska arbetslivserfarenhet för ungdomarna i årskurs 9 under hösten. Praon är ett viktigt verktyg för eleverna att få en inblick, kunskap och förståelse för hur det fungerar ute i arbetslivet, något de sedan har som stöd i sina kommande studie-och yrkesval.

Elevpraktik, PRAO

Den 1 juli 2018 blev praktisk arbetslivsorientering (prao) obligatorisk inom grundskolan i Sverige. All personal som arbetar inom skolan har i uppdrag att vidga elevernas perspektiv när det gäller studier och arbetsliv. Detta görs bland annat genom prao och undervisning som rör arbetslivet. Syftet är att ge elever de kunskaper och färdigheter som krävs för att fatta väl grundade beslut inför sina framtida studie- och yrkesval.

 

Prao ger dig som elev möjlighet att nätverka och skaffa dig viktiga kontakter som du kan ha nytta av i framtiden till exempel när du söker sommarjobb. Du får också möjlighet att se nya arbetsplatser och vidga dina perspektiv. Syftet är att få dig att upptäcka nya färdigheter och intressen som kan bli ett stöd inför ditt framtida stuide- och yrkesval.

 

Som företagare ger du eleverna mer kunskap och förståelse om arbetslivet, olika yrkesområden samt arbetslivets villkor och krav. Hör gärna av dig redan nu om du är intresserat att i framtiden ta emot elever som praktikanter på din arbetsplats.

Kontakt

Uppdaterad: