Tillbaka till startsidan

Du är här:

Distansundervisning på Lärcentrum

Från måndag den 14 december till och med tisdag den 22 december sker undervising för alla elever på Lärcentrum på distans. Information kring undervisningen får eleverna av respektive lärare.

Vi genomför nationella prov för SFI-elever som planerat på måndag den 14 december. Under vecka 2 genomför vi också nationella prov inom vuxenutbildningen. Elever som detta gäller får Informationen. Vårterminen startar den 11 januari och vi utgår ifrån att vi då kan bedriva undervisning som vanligt på plats på Lärcentrum.


Information om pågående undervisning sker liksom nu genom kontakt med respektive lärare. Närvarouppföljning sker genom regelbundna kontakter med läraren. Läraren bedömer elevens närvaro utifrån den aktivitet som skett med de arbetsuppgifter som eleven fått av sin lärare. Eleverna måste göra en regelbunden återkoppling efter respektive lärares instruktioner.

 

Vi övergår nu till distansundervisning för Lärcentrum för att kunna garantera undervisningen för våra elever trots att vi inte har all personal på plats, samtidigt som vi på så sätt också kan vara delaktig i att förebygga risken för smittspridning av coronaviruset. Beslutet innebär således att undervisningen sker på distans och att inga ordinarie lektioner kommer genomföras i Lärcentrums lokaler. Enskilda elever kan komma att kallas till skolan vid behov för genomgång av instruktioner, visst stöd och prov. Lärcentrum kan i vissa fall låna ut digitala hjälpmedel som stöd för distansstudierna.

Kontakt

Uppdaterad: