Tillbaka till startsidan

Du är här:

Blandad undervisning på högstadiet

Vi fortsätter med blandad undervisning terminen ut för Mogaskolan högstadium årskurs 7-9. Det innebär att eleverna fortsatt har undervisning någon dag på skolan och några dagar på distans. Elever som har svårt att följa med i distansundervisningen hemifrån kan efter överenskommelse med mentor få hjälp och stöd på plats i skolan istället.

Personalläget på Mogaskolan är oförändrat från förra veckan. Skolledning, skolans elevhälsoteam och barn- och utbildningschef Tommy Fock gör bedömningen att vi behöver garantera undervisningen för våra elever trots att vi inte har all personal på plats, samtidigt som vi behöver fortsätta förebygga risken för smittspridning.

Med anledning av detta har beslut fattats att vi fortsätter med rullande schema under vecka 51 och 52 där vi plocka in en årskurs i taget. Övrig tid har eleverna fortsatt distansundervisning.

Under vecka 51, måndagen den 14 december till och med fredag den 18 december sker undervisningen för elever i årskurs 7-9 enligt följande:

Dag

i skolan

på distans

Måndag 14 december

årskurs 9

årskurs 7 och 8

Tisdag 15 december

årskurs 7

årskurs 8 och 9

Onsdag 16 december

årskurs 8

årskurs 7 och 9

Torsdag 17 december

årskurs 9

årskurs 7 och 8

Fredag 18 december

årskurs 7

årskurs 8 och 9

Under vecka 52, måndagen den 21 december och tisdagen den 22 december sker undervisningen för elever i årskurs 7-9 enligt följande:

Dag

i skolan

på distans

övrigt

Måndag 21 december

årskurs 7

årskurs 8 och 9


Tisdag 22 december


årskurs 7, 8 och 9

distansavslutning klockan 09.00-10.30

Detta betyder att ditt barn, under alla skoldagar ska följa sitt ordinarie schema på plats eller hemma framför datorn.

  • Eleverna ska ta hem Chromebooks och annat läromedel för att kunna följa undervisningen på distans. De dagar de ska vara på skolan måste chromebook och läromedel tas med.
  • Eleverna ska logga in sig i Classroom på schemalagd tid för respektive ämnen, de dagar de har distansundervisning.
  • Det blir ingen teoretisk slöjd vid distansstudier men ditt barn ska gå in och uppdatera sin slöjdportfolio inför betygssättningen, samt uppdatera sina uppgifter med ett aktuellt foto och aktuell klass! Vid frågor, ta kontakt med slöjdläraren via infomentor.
  • Barn som är hemma på grund av sjukdomssymtom, bör i möjligaste mån följa undervisningen på distans, även de dagar de skulle varit på skolan.
  • Undervisande lärare rapporterar närvaron i InfoMentor. Du som vårdnadshavare rapporterar frånvaro om ditt barn inte kan delta i den aktuella undervisningen.


Stöd av mentor vid distansundervisning

Om ditt barn har svårt att följa med i distansundervisningen hemifrån kan hen, efter överenskommelse med mentor, få komma till skolan även de dagar då hemstudier egentligen ska ske. Ditt barn kan då få hjälp och stöd på plats.

Kontakta Roland på telefon 0325-59 20 01 eller Perka på telefon 0325-180 40. Kom ihåg att meddela om ditt barn behöver skolskjuts denna extradag!

Konstaterad covid-19 i hushållet

Vi på Mogaskolan vädjar om att ni informerar oss på skolan när antingen ditt barn blir sjukt i konstaterad covid-19, eller om ni väljer att hålla ert barn hemma på grund av konstaterad covid-19 i familjen. Detta underlättar arbetet på skolan, eftersom vi har ansvar att såväl hjälpa till i arbetet med smittspårning, samt kan svara på frågor från oroliga elever, vårdnadshavare och kollegor. Självklart råder sekretess och vi förmedlar aldrig några namn, klasser eller om det rör en anställd eller ett barn när vi måste kommunicera ut information.

Kontakta i första hand skolsköterska Johanna Lisshammar på telefon 0325-182 25.

Stort tack

Vi tackar för visad förståelse under denna svåra period och ser fram emot en vårtermin 2021 med alla våra elever på plats!

Kontakt

Uppdaterad: