Tillbaka till startsidan

Du är här:

Nytt, extra bidrag till föreningslivet

Under december 2020 betalar kommunen ut ett extra bidrag till föreningar som drabbats hårt ekonomiskt till följd av restriktionerna för att hindra smittspridningen av Corona-viruset. Bidraget delas ut till föreningar som har fasta kostnader, för exempelvis hyror och anläggningar.

Bidraget är uppdelat i två delar. Ena delen är för föreningar som idag redan får bidragen ”Lokalbidrag”, ”Driftsstöd” och ”Bidrag till bygdegårdar och samlingslokaler”. Andra delen riktar sig till föreningar som inte får bidrag av kommunen för fasta utgifter och driftskostnader.

Förening som redan får bidrag

Bidrag delas ut till föreningar som under de två senaste åren sökt bidragen ”Lokalbidrag”, ”Driftsstöd” och ”Bidrag till bygdegårdar och samlingslokaler”. Dessa föreningar får ett extra bidrag utbetalat och behöver inte skicka in någon ansökan. Bidraget betalas ut årets slut.

Bidraget gäller inte för föreningar som efter senast utbetalda bidrag har avvecklat sin anläggning, sagt upp sina lokaler eller liknande.

Förening som inte fått bidrag

För de föreningar som inte omfattas av de nämnda bidragen men som drabbats hårt ekonomiskt (föreningar som har fasta utgifter och förlorade intäkter) kan skicka in en ansökan till kommunen.

För att söka bidraget gör så här:

 • Ange kostnader ett normalt år (exempelvis 2019 eller 2018).
 • Ange beräknade kostnader under år 2020 (faktiska kostnader till dagens datum samt om ni vet fasta kostnader som kommer i slutet av december månad).
 • Ange intäkter ett normalt år (exempelvis 2019 eller 2018).
 • Ange beräknade intäkter under år 2020 (faktiska intäkter till dagens datum samt intäkter som ni vet kommer i slutet av december månad).
 • Ange om ni fått något annat stöd/bidrag som är kopplat till Covid-19.
 • Berätta kortfattat hur föreningen påverkats av pandemin och hur ni jobbat med omställning.
 • Kontaktuppgifter och utbetalningsuppgifter till er förening 
  • Föreningens namn
  • Organisationsnummer
  • Bankgiro/Plusgiro/konto till utbetalning
  • Kontaktperson, namn, telefon och mailadress


Skicka in din ansökan senast söndagen den 20 december till kommun@svenljunga.se eller till Kansli, Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga

Kontakt

Uppdaterad: