Tillbaka till startsidan

Du är här:

Fortsatt blandad undervisning för högstadiet

Under vecka 50 fortsätter vi med blandad undervisning för högstadieeleverna på Mogaskolan. Årskurserna 7-9 är växelvis i skolan eller har distansundervisning. Vårdnadshavare har redan fått denna information via InfoMentor.

Under vecka 50, måndagen den 7 december till och med fredag den 11 december sker undervisningen för elever i årskurs 7-9 enligt följande:

Dag

i skolan

på distans

övrigt

Måndag 7 december

årskurs 7

årskurs 8 och 9


Tisdag 8 december

årskurs 8

årskurs 7 och 9


Onsdag 9 decemberStudiedag = lov för eleverna

Torsdag 10 december

årskurs 9

årskurs 7 och 8

Nationellaprov årskurs 9

Fredag 11 december

årskurs 9

årskurs 7 och 8


På fredag den 11 december återkommer vi med Information om vad som gäller för vecka 51.


Skolledning, skolans elevhälsoteam och barn- och utbildningschef Tommy Fock gör bedömningen att vi behöver garantera undervisningen för våra elever trots att vi inte har all personal på plats, samtidigt som vi behöver fortsätta förebygga risken för smittspridning. Med anledning av detta har beslut fattats att vi fortsätter med ett rullande schema under vecka 50 för att plocka in en årskurs i taget. Övrig tid har eleverna fortsatt distansundervisning.

 

Detta betyder att ditt barn, under alla skoldagar ska följa sitt ordinarie schema på plats eller hemma framför datorn.

  • Eleverna ska ta hem Chromebooks och annat läromedel för att kunna följa undervisningen på distans. De dagar de ska vara på skolan måste de ta med sig Chromebook och läromedel till skolan.
  • Eleverna ska logga in sig i Classroom på schemalagd tid för respektive ämnen under distansundervisningen.
  • Det blir ingen teoretisk slöjd vid distansstudier men ditt barn ska gå in och uppdatera sin slöjdportfolio inför betygssättningen, samt uppdatera sina uppgifter med ett aktuellt foto och aktuell klass! Vid frågor, ta kontakt med slöjdläraren via InfoMentor.
  • Barn som är hemma på grund av sjukdomssymtom bör i möjligaste mån följa undervisningen på distans, även de dagar de skulle varit på skolan.
  • Undervisande lärare rapporterar närvaro i InfoMentor. Du som vårdnadshavare rapporterar frånvaro om ditt barn inte kan delta i den aktuella undervisningen.

 

Det är viktigt att du som vårdnadshavare följer den information som vi skickar ut till dig via InfoMentor!

Avvakta gärna med att skicka frågor till oss, mer information kommer löpande via InfoMentor.

På fredag den 11 december återkommer vi med Information om vad som gäller för vecka 51.

Kontakta skolan vid sjukdom

Vi på Mogaskolan vädjar om att ni informerar oss på skolan när antingen ditt barn blir sjukt i konstaterad covid-19, eller om ni väljer att hålla ert barn hemma på grund av konstaterad covid-19 i familjen. Detta underlättar arbetet på skolan eftersom vi har ansvar att såväl hjälpa till i arbetet med smittspårning, samt kan svara på frågor från oroliga elever, vårdnadshavare och kollegor. Självklart råder sekretess och vi förmedlar aldrig några namn, klasser eller om det rör en anställd eller ett barn när vi måste kommunicera ut information.

 

Kontakta i första hand skolsköterska Johanna Lisshammar på telefon 0325-182 25.

Kontakt

Uppdaterad: