Tillbaka till startsidan

Du är här:

Blandad undervisning för högstadiet

Under vecka 49 sker undervisningen för eleverna på Mogaskolans högstadie, årskurs 7-9, växelvis digital och på plats. Vårdnadshavare har redan fått informationen via InfoMentor.

Under vecka 49 sker undervisningen för elever i årskurs 7-9 enligt följande:

Dag

i skolan

på distans

övrigt

Måndag 30 november

årskurs 8

årskurs 7 och 9


Tisdag 1 december

årskurs 8

årskurs 7 och 9


Onsdag 2 december

årskurs 9

årskurs 7 och 8

Nationella prov årskurs 9

Torsdag 3 december

årskurs 7

årskurs 8 och 9


Fredag 4 december

årskurs 8

årskurs 7 och 9


Skolledningen, vårt elevhälsoteam och barn- och utbildningschef Tommy Fock gör bedömningen att vi behöver garantera undervisningen för våra elever, samtidigt som vi vill förebygga risken för smittspridning genom att hålla fysisk distans.

Med anledning av detta vi beslutat att använda oss av ett rullande schema under vecka 49 för att plocka in en årskurs i taget. Övrig tid har eleverna fortsatt distansundervisning.

 

Detta betyder att ditt barn, under alla skoldagar ska följa sitt ordinarie schema på plats eller hemma framför datorn.

  • Eleverna ska ta hem Chromebooks och annat läromedel för att kunna följa undervisningen på distans. De dagar de ska vara på skolan måste eleven ta med chromebook och läromedel.
  • Eleverna ska logga in sig i Classroom på schemalagd tid för respektive ämnen de dagar de har distansundervisning.
  • Det blir ingen teoretisk slöjd vid distansstudier men ditt barn ska uppdatera sin slöjdportfolio inför betygssättningen, samt uppdatera sina uppgifter med ett aktuellt foto och aktuell klass. Vid frågor kontakta slöjdläraren via infomentor.
  • Barn som är hemma på grund av sjukdomssymtom, bör i möjligaste mån följa undervisningen på distans, även de dagar de skulle varit på skolan.
  • All närvaro rapporteras i InfoMentor. På lektionen rapporterar läraren närvaron. Det är viktigt att du som vårdnadshavare i Infomentor rapporterar om eleven är frånvarande (sjuk).

Kontakt med skolan

Vi vädjar om att du som vårdnadshavare informerar Mogaskolan när ditt barn blir sjuk i konstaterad covid-19 eller om du väljer att hålla barnet hemma på grund av konstaterad covid-19 i familjen. Detta underlättar arbetet på skolan; eftersom vi har ansvar att såväl hjälpa till i arbetet med smittspårning, samt kan svara på frågor från oroliga elever, vårdnadshavare och kollegor. Självklart råder sekretess och vi förmedlar aldrig några namn, klasser eller om det rör en anställd eller ett barn när vi måste kommunicera ut information.

Kontakta i första hand skolsköterska Johanna Lisshammar på telefon 0325-182 25.

InfoMentor

Det är viktigt att du som vårdnadshavare följer den information som vi skickar ut till dig via InfoMentor!

Avvakta gärna med att skicka frågor till oss, mer information kommer löpande via InfoMentor.

Ny information om vad som gäller vecka 50 får du på fredagen den 4 december.

Kontakt

Uppdaterad: