Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Extra ekonomiskt stöd till föreningar

Har din förening fått en negativ ekonomiskt påverkan till följd av att ni följer restriktioner för att minska smittorisken av coronavirus? Snart kan det bli möjligt för din förening att få ett ekonomiskt bidrag av oss!

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog under måndagen att ge ett extra ekonomiskt stöd till föreningar som i år har upplevt en negativ ekonomiskt effekt på grund av restriktionerna för att minska coronasmittan. Kommunstyrelsen tar beslut om detta på måndag den 7 december.


Förslaget innebär att föreningar som under de senaste två åren har fått bidrag i bidragstyperna Lokalbidrag, Driftsstöd och bidrag till bygdegårdar och samlingslokaler kan få ett automatiskt extra bidrag utbetalt under december 2020.


I förslaget ingår också möjlighet för andra föreningar att ansöka om bidrag. Detta gäller föreningar som inte omfattas av bidragssystemet men ändå drabbats hårt ekonomiskt. Dessa föreningar ska lämna in en ansökan om bidrag till oss.


Mer information om bidraget och hur ansökan går till återkommer vi med efter kommunstyrelsens sammanträde.

Kontakt

Uppdaterad: 19 november 2020