Tillbaka till startsidan

Du är här:

Distansundervisning för högstadiet

Från och med måndag den 23 november till och med fredag den 27 november sker all undervisning för elever i årskurs 7-9 på distans.

Anledningen är att personalfrånvaron på Mogaskolan fortfarande är hög. Skolledning har tillsammans med förvaltningschef Tommy Fock och barn-och utbildningsnämndens ordförande Patrik Harrysson gjort bedömningen att situationen tidigast kommer förbättras om en vecka. Genom omställning till distansundervisning kan vi under rådande omständigheter fördela närvarande personal på ett bättre sätt.


Detta betyder att alla elever som går på Mogaskolans högstadie måste stanna hemma nästa vecka och delta i undervisning via sin dator enligt lärarens instruktioner.

  • Eleverna ska ta hem sin dator/Chromebook och annat läromedel för att kunna följa undervisningen på distans.
  • Eleverna ska logga in sig i Classroom på schemalagd tid för respektive ämnen.
  • För ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och teknik läggs teoretiska uppgifter i Classroom.
  • Närvaron rapporteras i InfoMentor.


Det är viktigt att du som vårdnadshavare följer den information som vi skickar ut till dig via InfoMentor!

Ladda gärna ner InfoMentor appen för att snabbt ha tillgång till ny information.

Hjälp gärna ditt barn, exempelvis genom att säkerställa att eleven tar med sig dator och andra läromedel från skolan under fredag den 20 november.

Avvakta gärna med att skicka frågor till oss, mer information kommer löpande via InfoMentor.

Kontakt

Uppdaterad: