Tillbaka till startsidan

Du är här:

Skolan och pandemin

Från idag tisdag 17 november till och med fredag 20 november sker all undervisning för årskurs 8 på distans. Vi informerade om detta igår, situationen har gett upphov till en del frågor - vi hoppas att du hittar svar på din fråga här.

Finns det personer med konstaterad covid-19 i Mogaskolans verksamhet?

Ja, en viss del av den personalfrånvaro som vi upplever denna vecka är på grund av insjuknade i covid-19. Gemensamt önskar vi ett snabbt krya på!

Men majoriteten av frånvaro handlar om att vi är mycket noggranna med att följa rådet om att stanna hemma även vid lindriga symptom. En person kör ut självtester till all personal som önskar det och får då svar på testet inom cirka 4 dagar. Svaret anger om det är covid-19 eller om personen har en helt vanlig förkylning.

Har jag eller mitt barn blivit utsatt för smittorisk?

Kortfattat: I så fall har du redan fått den informationen, oftast via brev.

Personalen är noggrann med att inte vara på jobbet med symptom. Om du som kollega, vårdnadshavare eller elev har varit i kontakt med en person med konstaterad covid-19 dygnet innan insjuknandet, har du fått information om detta. Vi följer strikt de rutiner och råd som Smittskydd Västra Götaland ger. I den information som vi skickar ut till dig står det också om och när du ska testa dig samt andra förhållningsregler.

Varför är det bara årskurs 8 som får distansundervisning?

Personalbristen är för närvarande störst på högstadiet. Att ställa om till distansundervisning för en del elever på högstadiet möjliggör att vi kan genomföra den vanliga undervisningen för de andra klasserna. Vår gemensamma bedömning är att det är just årskurs 8 som denna vecka bäst kunde ställa om. Eleverna i årskurs 7 är inne på sin första termin av högstadiet, och årskurs 9 på sitt sista år innan gymnasiet. Detta är tillfällen då elever generellt har högre behov av lärarledd undervisning på plats. En del av årskurs 9 är dessutom inte på skolan utan på prao, vilket frigör en del skolpersonal.

Varför stänger inte hela Mogaskolan?

Vi följer de råd som Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland ger. Dessa myndigheter är de som har mest kunskap om coronasmittan och de åtgärder som är viktigast för att minska smittorisken och stoppa spridningen. Det finns i dagsläget inga råd om att stänga skolor. Vi följer noggrant de råd som ges, hålla avstånd, stanna hemma vid lindriga symptom, utökade städrutiner med mera. Distansundervisningen är ett resultat av personalbrist. Men vi har denna vecka också ändrat ytterligare rutiner för att minska kontaktytor mellan elever och personal från olika skolor: musikundervisning sker denna vecka enbart från Kulturskolans lokaler, från och med nästa vecka blir det enbart en musiklärare per skola. Årskurs 6 har hittills haft språkundervisning på Mogaskolan oavsett vilken skola eleven går på, vi pausar språkundervisningen denna vecka för att fortsätta med ändrade rutiner nästa vecka.

I nuläget finns inga planer på att stänga skolor. Om ansvariga myndigheter kommer med förändrade råd är vi redo att ställa om.

Vad gör rektorn och förvaltningschef?

Barn- och utbildningsförvaltningen har varit i stabsläge sedan mars. Det betyder att alla rektorer, förvaltningschefen, elevhälsa och andra strategiska nyckelroller kontinuerligt samarbetar för att:

  • analysera nuläget
  • hålla sig uppdaterade kring nya rekommendationer och restriktioner
  • riskbedöma den närmaste tiden
  • gemensamt lösa problem
  • se till att alla skolor, förskolor och fritidshem följer samma nya rutiner
  • säkerställa att kärnverksamheten (undervisning och barnomsorg) kan fortsätta med god kvalitet trots krisläget som pandemin innebär.
Kontakt

Uppdaterad: