Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Hur trygg känner du dig?

Nu kan du som bor, jobbar eller spenderar din fritid i kommunen svara på en trygghetsenkät. Med denna vill vi både veta hur du upplever tryggheten lokalt och vad vi ska satsa på framöver för att öka tryggheten. Denna undersökning och de efterföljande satsningarna genomför vi tillsammans med polisen.

Svara senast 4 december. Du kan lämna in dina svar helt anonymt. Resultat av undersökningen presenterar vi i början av nästa år.

 

Om du blir utsatt för brott är det viktigt att du anmäler det via polisens webbplats eller via telefon på 114 14. Under pågående brott, ring alltid 112!

Även om du misstänker brott, hör av dig till polisen. De uppskattar om du hellre är försiktigt och anmäler en misstanke.

Kön * (obligatorisk)
Kön
Ålder * (obligatorisk)
Ålder


Bostadsplats * (obligatorisk)
Bostadsplats
Hur trygg känner du dig? * (obligatorisk)
Hur trygg känner du dig?


Till exempel en viss gata, en park eller ett annat område.

Exempelvis särskilda gator eller områden.
Ändrar du ditt beteende på denna plats på grund av att du känner dig otrygg? * (obligatorisk)
Exempelvis att du väljer en annan väg, inte går ensam, parkerar på ett särskilt ställe, pratar i telefon.
Ändrar du ditt beteende på denna plats på grund av att du känner dig otrygg?Om du känner dig otrygg, är det på grund av din/ditt
Om du känner dig otrygg, är det på grund av din/dittVad skulle vi kunna arbeta mer med för att öka tryggheten? * (obligatorisk)
Välj de tre alternativ du tycker är viktigast.
Vad skulle vi kunna arbeta mer med för att öka tryggheten?


Andra aktörer kan till exempel vara företag, föreningar, föräldragrupper.
Vad kan du själv eller tillsammans med andra göra för att öka tryggheten?
Välj tre alternativ.
Vad kan du själv eller tillsammans med andra göra för att öka tryggheten?

Vad tycker du att polisen ska prioritera lokalt? * (obligatorisk)
Välj de fyra du tycker är viktigast.
Vad tycker du att polisen ska prioritera lokalt?
Kontakt

Uppdaterad: 09 november 2020