Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ändringar i gatubelysningen

På grund av omfattande rötskador måste vi plocka ner stora delar av vägbelysningen i Kalv, Mårdaklev, Holsljunga och Herrekvarnsvägen i Svenljunga. Vi bygger upp den igen, men inte alla belysningsstolpar kommer hamna på exakt samma ställe som de finns på nu.

Rötskadebesiktning

Det handlar om vägbelysningsstolpar i trä som installerades från 30-talet och framåt. Vid den senaste besiktningen upptäcktes omfattande rötskador. När trästolpar blir såpass gamla går det tyvärr ofta fort att de blir så dåliga att de utgör en fara. Därför har vi börjat plocka ner dessa belysningsstolpar och tillhörande belysning.

Gatubelysningens framtid

Idag fyller vägbelysning ett annat syfte än när dessa stolpar byggdes. Det handlar inte längre i första hand om att lysa upp vägen för bilister, istället är fokus på de oskyddade trafikanterna, på att skapa trygghet och på att installationen ska ta hänsyn till olika miljöaspekter.


I samband med att vi plockar ner den gamla belysningen bygger vi också upp den nya vägbelysningen. Men för att den bättre ska uppfylla dagens krav och vara mer anpassat till hur vägarna faktiskt ser ut idag kan det på flera ställen bli så att stolparna inte hamna på exakt samma ställe som där de finns nu.


Samtidigt arbetar vi tillsammans med Trafikverket på en ny belysningsplan som bland annat fastställer hur belysning vid de statliga vägarna i vår kommun kommer att se ut i framtiden. Belysningsplanerna kommer att visa hur Trafikverket ser på varje specifik sträcka mer i detalj. Detta blir sedan vägledande när vi ska ta fram nya riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till ny och gammal belysning i framtiden. Exempelvis kan det vara så att Trafikverket vill belysa sträckor som vi idag belyser, i så fall tar de också över ägandet av den belysningen. Trafikverket bär ansvaret för trafiksäkerheten på deras vägar och därmed även för belysning utmed en statlig väg.

Kontakt

Uppdaterad: