Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vad gör ditt barn på nätet?

Välkommen på föreläsning om barn och internet! Maria Dufva ger dig verktygen att stödja och möta barnen i den digitala välden. Föreläsningen finns att kolla på via InfoMentor sedan 7 september till och med 7 oktober. Eleverna får lyssna på föreläsningen under skoldagen på måndagen den 7 september som del av Alla tillsammans dagen.

Maria Duvfa

Vad gör mitt barn gör på nätet? Vad gör barn och unga på internet? Vad möts de av?

Maria Dufva, kriminolog, föreläsare och författare, arbetar för att utbilda barn och unga till ett medvetet liv på nätet och i sociala medier. Under föreläsningen pratar Maria om brott och utsatthet på internet. Hon tar även upp viktiga frågor som ungas hälsa kopplat till internet. Vi vuxna får en inblick i ungas samtida liv, utmaningar och nutida brottslighet.


Föreläsningen är till för dig som vårdnadshavare. För att kunna se den, logga in på InfoMentor.

Den digitala omvärlden och sociala medier

Under föreläsningen får du strategier för att hantera det som sker utanför skolan men som påverkar elevernas psykiska hälsa och skolvardag. Livsvillkoren för barn och unga i Sverige har förändrats och i takt med att barn har börjat leva sina liv allt mer uppkopplade mot chattar och sociala medier förändrades utsattheten. De är redan från lågstadieåldern nyfikna och vill upptäcka nya saker som verkar kul och det kommer nya mötesplatser på nätet hela tiden. Detta innebär att vi vuxna kontinuerligt behöver uppdatera oss om elevers liv på nätet, vad det gäller risker och hur de kan skydda sig så att det kan leva i balans och i fas med i sin samtid!

Föräldraföreläsningen ger dig verktygen att stödja och möta barnen i den digitala välden. Några av frågorna som tas upp är:

  • Vilken är ungas egen syn på nätet vad gäller integritet och sociala medier?
  • Vad innebär det för barn och ungas psykiska hälsa av att alltid vara uppkopplad?
  • Vilken utsatthet och brottslighet utsätts våra barn och unga av på nätet och hur kan vi öka vår egen och elevers medvetande om det?
  • Hur pratar vi porr med våra barn?
  • Hur kan vi stötta elever i att motarbeta mobbing och kränkningar i den digitala miljön?
  • Hur mobiliserar vi eleverna och pratar om värdegrund och välmående som sträcker sig utanför skolans ramar?
Kontakt

Uppdaterad: