Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s medborgarundersökning! Enkäten skickas till slumpmässigt utvalda invånarna som får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i vår kommun. I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin.

Sammanlagt är det 118 800 personer i 100 kommuner som i dagarna får SCB:s enkät skickade till sig. Medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

För första gången på tio år ingår nya frågor i medborgarundersökningen, dessa handlar om coronapandemin. Exempelvis finns följande frågor i enkäten:

  • Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?
  • Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?
  • Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Läs om resultaten från tidigare medborgarundersökningar för Svenljunga »

Kontakt

Uppdaterad: