Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ung i Svenljunga

Lagom till skolstart startar också den nya ungdomsverksamheten Ung i Svenljunga, som samlar det mesta som rör unga i kommunen. Tanken med vårt nya ungdomsarbete är att jobba med ungdomars delaktighet och inflytande för att på så sätt skapa en meningsfull fritid tillsammans med ungdomarna själva.

Fritidsledaren – en möjliggörare och bollplank

Den som har uppdraget att jobba för och med ungdomarna är vår nya fritidsledare Ida Ferger som började hos oss strax innan sommaren. Fritidsledaren erbjuder stöttning kring idéer - stora som små - där ungdomarna själv är de som planerar, genomför och utvärderar aktiviteten. Främst vänder sig fritidsledaren till ungdomar i åldern 13-18 år och är bland annat synlig på Mogaskolan för att träffa så många ungdomar som möjligt och ge fler möjligheten att ta del av ungdomsverksamheten. En annan mycket viktig kanal är sociala medier, på både Instagram och Snapchat kan ungdomarna ta del av information och kontakta vår fritidsledare.


Genom att unga själva får komma med idéer och ta ansvar från planering till utvärdering, finns det också en lärandeprocess vilket ger dem möjlighet att utvecklas och prova på nya saker.

I dagsläget finns ingen fast punkt för ungdomsverksamheten, beroende på vad ungdomarna planerar så hittar de tillsammans med fritidsledaren en lämplig plats för aktiviteten. Är det tillexempel en spakväll som planeras, då är det mycket möjligt att den bästa platsen är på Moga Fritid och badhuset. Är det istället en prova-på aktivitet där någon form av sport berörs, då kan vi samarbeta med Sport for you eller en förening. Är det en konsert som ska anordnas så vänder vi oss till de aktörer som passar till detta och frågar om de är öppna för ett samarbete.

Lovaktiviteter på facebook utvecklas till Ung i Svenljungas aktivitetskalender

Det finns redan en massa olika aktiviteter för barn och unga i Svenljunga, och genom en aktivitetskalender som fyller upp även mellan loven hoppas vi på att fler unga kan ta del av dem. Därför byter vi snart namn på vår facebooksida Lovaktiviteter Svenljunga till Ung i Svenljunga. Bland annat flyttar en aktivitetskalender in. Aktivitetskalendern, som främst riktar sig till vårdnadshavare och andra vuxna, innehåller precis som tidigare aktiviteter för barn och ungdomar, men täcker nu hela året. Förhoppningsvis dyker det hrä också snart upp de första ungdomsproducerade aktiviteter (alltså aktiviteter planerade och genomförda av ungdomar).

Brainstorming på biblioteket

Redan i dagsläget finns två öppna idéträffar i kalendern, onsdagen den 2 september och måndagen den 7 september klockan 15.00–19.00 på Svenljunga bibliotek. Dit välkomnas ungdomar 13-18 år för att vara med och spåna fram idéer kring vad som borde hända under hösten.

.

Uppdaterad: