Tillbaka till startsidan

Du är här:

Förbättrad framkomlighet i Ätran

Vi har under juni månad gjort en insats för att öka framkomligheten i Ätran för småbåtar och kanoter. Träd som tidigare år stoppat upp vattenflödet har röjts undan.

Under de senaste åren har träd stoppat upp vattenflödet och framkomligheten längs stora delar av Ätran har varit begränsad. Vi har gjort en ”åröjning”, som dessutom haft minimal inverkan på naturen. Ätran är en viktig livsmiljö för många växt- och djurarter och omfattas av strandskydd.

 

Passa på att ta dig ut på en tur i ån!

Kontakt

Uppdaterad: