Tillbaka till startsidan

Du är här:

Feriearbete sommar 2020

I år är det helt nya förutsättningar för dig som ska feriearbeta hos oss. Många av de arbetsplatser som i vanliga fall tar emot många feriearbetare kan inte göra detta i år på grund av den rådande situationen med samhällspridning av coronaviruset. Du som har ansökt om feriearbete får snart ett erbjudande, vänligen svara på detta snarast.

Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2013:3 samt 2018:8 placerar vi i år inga feriearbetare inom äldreomsorg, barnomsorg och funktionshinderområdet. Detta gör att många av våra vanliga arbetsplatser för feriearbetare försvinner.

Vi jobbar för fullt på att hitta nya lösningar för att du som sökt och uppfyller årets kriterier ska få en meningsfull sysselsättning i sommar. Under vecka 20 eller 21 får du ett erbjudande om en arbetsplats hem i brevlådan. Det är viktigt att du svarar snabbt om du vill ha det erbjudna arbetet eller inte. Tack för ditt tålamod och visad förståelse inför den uppkomna situationen.

Kontakt

Uppdaterad: