Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tyck till om riktlinjen för det minoritetspolitiska arbetet

Hela kommunens organisation ska enligt lag arbeta för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Riktlinjen ger anvisningar för hur arbetet ska gå till.

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Erkännandet av Sveriges historiska nationella minoriteter är en viktig demokratisk princip som utgår från internationella konventioner och i grunden handlar det om mänskliga rättigheter. De nationella minoriteterna har samma rätt att behålla och utveckla sina språk och kulturer som majoritetsbefolkningen.

Det finns fem erkända nationella minoritetsspråk i Sverige; finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Erkännandet innebär att samhället har ett särskilt ansvar för att dessa språk ska kunna fortleva, utvecklas och föras vidare till nästa generation.

 

Syftet med riktlinjerna är att ge anvisningar om det minoritetspolitiska arbetet i Svenljunga kommun.

 

Inkomna synpunkter diskuteras på folkhälsorådet den 11 juni inför kommande politisk behandling.

 

Ladda ner vårt utkast till riktlinje för minoritetspolitiskt arbete »PDF

Tyck till

I detta formulär kan du lämna in dina synpunkter. Svara senast torsdag den 28 maj.

Vad tycker du om förslaget till riktlinje?
Vad tycker du om förslaget till riktlinje?Kontakt

Uppdaterad: 30 april 2020