Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vi jobbar för nöjdare företag

Nu är resultaten av 2019 års mätning publicerade - vi har lyckats bibehålla förra årets goda resultat. Det är kul att konstatera att vårt långsiktiga arbete, vårt sammarbete med företagarföreningarna och våra duktiga medarbetare på miljö och byggenheten gör att vi hamnar på den övre tredjedelen av Sveriges kommuner. Årets placering är 58 av totalt 173 kommuner med ett NKI (nöjd kundindex) på 76.

mindmap, dator, fotokamera, manliga händer håller en kaffekopp, kvinnliga händer håller en penna och pekar med den på mindmapen

Vad är mätningen av företagsklimat?

Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som genomför mätningen av företagsklimat. Kvalitetsmätningen handlar om kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag under år 2019. Undersökningen Länk till annan webbplats. genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Hur gick det för Svenljunga kommun i mätningen?

Vid tidigare mätningar låg Svenljunga, år 2014 på plats 192 av 193, med ett Nöjd kundindex av endast 55. Förra året hamnade vi på plats ett nöjd kundindex på 76, en nivå vi alltså kom upp till även i år.

 

Vi har länge kämpat med att bli bättre på dessa frågor. I samarbete med Företagarföreningarna i kommunen har vi filat på våra rutiner och vår service. Det är glädjande att se hur vårt samarbete ger positivt utfall och vi börjar förankra oss på den översta tredjedelen i Sverige.

Resultaten visar en hög kundnöjdhet inom alla delar av vår handläggning; (Inom parentes ser ni förra årets resultat.)

 

  • (74) 75 gällande information
  • (75) 79 inom tillgänglighet
  • (82) 84 gällande bemötande
  • (74) 77 inom kompetens
  • (73) 78 gällande rättssäkerhet
  • (76) 74 inom effektivitet
Kontakt

Uppdaterad: