Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vad är patientsekretess?

Vi får en hel del frågor om smittade personer och sekretess. Här försöker vi reda ut begreppen. Vi följer patientsekretessen. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom våra verksamheter. Vi ber dig att inte ställa frågan till vår personal samt att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information.

Vi lämnar inte ut information om smittade

Den allmänna smittspridning av coronaviruset är konstaterad i hela Sverige. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i vårt län. I samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland, andra myndigheter och kommuner bedömer vi att patientsekretessen endast kan bevaras om vi inte går ut med information kring bekräftade fall, varken på verksamhets- eller kommunnivå. Smittskydd Västra Götalandsregion meddelar dessa siffror endast regionvis.


Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör allt vi kan för att minimera smittrisken. Att coronaviruset är en samhällssmitta som finns i hela landet betyder att det ändå kan leda till att även vi kan få smittade inom våra verksamheter. Vi kommer dock inte att gå ut med någon information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom någon av våra verksamheter, vare sig det gäller invånare eller personal. Vi vill på inget vis riskera att röja patientsekretessen.

Detta gäller för alla våra verksamheter, alltså inte bara vård- och omsorgsboenden utan även till exempel skolan.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade får ta del av den informationen. Övrig personal får inte ta del av information om smittade individer.

Bekräftad information

I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna. Myndigheternas samlade och bekräftade information hittar du på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du har allmänna frågor om corona eller covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Dit kan du ringa dygnet runt.


Vi måste hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Tack för att du hjälper till.

Frågor och svar

Varför berättar ni inte om det finns smitta i en av era verksamheter?
Vem får veta?
Vad händer om jag bryter mot sekretessen?
Behöver jag vara rädd om det finns smittade på ett boende?
Hur skulle jag själv känna om det vore jag?

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan föändras om det kommer ny information. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.svenljunga.se/corona

Kontakt

Uppdaterad: