Tillbaka till startsidan

Du är här:

Fortsatt distansundervisning

Vi förlänger distansundervisning för elever på Lärcentrum. I första hand förlängs distansundervisningen till vecka 16, alltså till och med fredagen 17 april.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset förlänger vi distans- och fjärrundervisning för eleverna på Lärcentrum. Beroende på Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer kan det bli aktuellt med en ytterligare förlängning. Beslut om detta meddelas senast torsdag 16 april.

Beslutet innebär således att undervisningen sker på distans och att inga lektioner genomförs i Lärcentrums lokaler. Detta gäller även studie-och yrkesvägledningen.

 

Information om undervisning sker liksom nu genom kontakt med respektive lärare. Närvarouppföljning sker genom regelbundna kontakter med läraren. Närvaron bedöms utifrån den aktivitet som skett med de arbetsuppgifter som lämnas av läraren och där eleverna gör en regelbunden återkoppling efter respektive lärares instruktioner.

 

Elever som omfattas är inom Introduktionsprogrammet (IM), SFI, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning (kurser och Vård- och omsorgsprogammet).

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.svenljunga.se/corona

Kontakt

Uppdaterad: