Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Nu är det dags att sopa rent!

mycket grus på gatstenar sopas bort av röd sopborste 

Nu har vi påbörjat årets sopning av våra gator, vägar och gång- och cykelleder.

Nu har vi påbörjat årets sopning av våra gator, vägar och gång- och cykelleder.Vårsopningen startar alltid i Svenljunga och fortsätter sedan antingen norrut eller söderut. I år går vi norrut först.


Här finns hela listan över i vilken ordning våra samhällen sopas. Listan uppdateras kontinuerligt, men det kan vara svårt att uppskatta när vi kommer att komma till en viss ort.

Kontakt

Uppdaterad: 27 mars 2020