Tillbaka till startsidan

Du är här:

Behöver du mer tid?

Vi vill underlätta för dig som företagare genom att erbjuda mer tid.

Många företag påverkas av regeringens och folkhälsomyndighetens åtgärder mot smittspridning av coronavirus. Vi vill underlätta och kan därför erbjuda

 

  • Anstånd på betalning av fakturor för sophämtning, VA, miljötillsyn, bygglov med mera.
  • Förlängda svarstider för kompletteringar om det inte föreligger en allvarlig risk eller liknande som behöver åtgärdas.

 

Skriv till oss på adressen samhallsbyggnad@svenljunga.se och berätta vad du vill ha hjälp med.

Vill du ha anstånd med betalning av faktura vill vi att du lämnar följande uppgifter:

  • Kundnummer
  • Fakturanummer på samtliga fakturor som berörs
  • Hur långt tid du önskar

 

Vill du ha förlängd tid för att lämna in kompletteringar eller utföra åtgärder vill vi att du anger vilket ärende det gäller genom att ange vårt diarienummer.

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.svenljunga.se/corona

Kontakt

Uppdaterad: