Tillbaka till startsidan

Du är här:

Våra skolor och corona

Denna information skickas även ut direkt till alla vårdnadshavare via edWise. Eftersom det finns tecken på att coronaviruset sprids i det svenska samhället behöver vi alla vara noga med att minska eventuell smittspridning - men samtidigt säkerställa att all samhällsviktig verksamhet kan pågå i vanlig ordning så länge som möjligt. Vår kommunledning och därmed skolledning bevakar aktivt läget och utvecklingen. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer. Samtidigt förbereder vi oss på att det kan komma ett läge då vi behöver förändra vår skolverksamhet på grund av exempelvis personalbrist eller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Våra skolor håller öppet

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget håller vi skolorna öppet som vanligt. En viktig anledning för detta är också att vår barnomsorg möjliggör att föräldrar som jobbar i annan samhällsviktig verksamhet – framförallt vård och omsorg – kan fortsätta gå till jobbet och utföra de arbeten som är viktigast för att förhindra smittspridningen. Men vi följer utvecklingen noggrant och är redo att ta andra beslut i framtiden om behovet uppstår eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Barn på allmän förskola, 15 timmar

För att minska belastning på våra verksamheter uppskattar vi om du som är föräldraledig, arbetssökande eller av annan anledning hemma kan ha dina barn hemma.

Friska elever och medarbetare ska gå till skolan som vanligt

Elever som går i grundskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven bedömts vara i riskzonen för smitta och därför av sjukvården fått instruktion om hemkarantän.

 

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

Resor och ledighet

Alla skolrelaterade resor ställs in fram till och med påsklovet vecka 15. Resor som är planerade därefter kommer vi att ta nya beslut om när vi vet hur situationen utvecklas.

Vi är nu återhållsamma med att bevilja ledighet för både personal och elever. Det beror på att vi vill undvika de risker som resor kan innebära, samt att vi kommer behöva ha personal på plats i största möjliga mån. Vi har redan börjat planera för eventuellt personalbortfall och behöver prioritera alla våra resurser.

Stanna hemma när du uppvisar symptom på luftvägsinfektion

Om elev eller personal uppvisar symptom som till exempel hosta, andningssvårigheter eller feber, ska personen stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det är viktigt att alla med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Du kan hitta mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Våra och dina åtgärder

Skolledningen samverkar med vår Barn- och elevhälsa kring smittskydd och hygien i skolan, och följer de råd som kommer från Smittskyddet i Västra Götaland. Vi har också uppdaterat våra städrutiner.

 

Så här kan du agera för att bidra till minskad smittspridning:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Tips! Sjunk Blinka lilla stjärna eller Happy Birthday två gånger medan du tvättar händerna med tvål och vatten – då kan du vara säker på att du tvättat tillräcklig länge.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Skolans beredskap om många blir sjuka

Barn- och utbildningsförvaltningens ledning kommunicerar ständigt med chefer och medarbetare om vad som är viktigt att tänka på och att alla behöver hålla sig uppdaterade. Förskolor och skolor planerar för att kunna möta situationer då flera av personalen, barn eller elever blir sjuka. Vårt mål är att genomföra ordinarie verksamhet i förskolor och skolor och att genomföra undervisning som vanligt. Samtidigt förbereder vi oss för möjlighet till undervisning på distans om många blir sjuka.

Skulle vi som organisation få rekommendationer att genomföra åtgärder eller agera på ett sätt som påverkar verksamheten kommer vi givetvis att informera elever och vårdnadshavare snarast.

För uppdaterad information

Tänk på att vara källkritisk och undvika ryktesspridning när du stöter på ny information, och att dubbelkolla fakta genom officiella kanaler. På kommunens webbplats www.svenljunga.se/corona Länk till annan webbplats. finns hela tiden uppdaterad information om arbetet och länkar till Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.svenljunga.se/corona

Kontakt

Uppdaterad: