Tillbaka till startsidan

Du är här:

Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning av coronaviruset, som ger upphov till sjukdomen covid-19, i Västra Götalandsregionen. Det här innebär att personer som har luftvägssymtom inte ska besöka några av våra äldreboenden.

Vi fortsätter att delta i den samverkan som Länstyrelsen Västra Götaland samordnar. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens rekommendationer och instruktioner. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet.


Sjukvården vägleder dig. Om du har allmänna frågor om coronaviruset eller covid-19 sjukdomen - ring 113 13. Om du upplever symptom - ring 11 77.

Besök till våra särskilda boenden

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning av coronaviruset, som ger upphov till sjukdomen covid-19, i Västra Götalandsregionen och i Region Stockholm. Risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning.

Det här innebär att personer som har luftvägssymtom inte ska besöka några av våra boenden av hänsyn till att där bor människor som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de skulle bli sjuka.

Om du upplever någon form av luftvägsbesvär - såsom hosta, ont eller kli i halsen - kan du inte besöka några av våra vård- och omsorgsboenden.

Förskolor och skolor håller öppet som vanligt

Våra förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Som vanligt gäller att barn som är sjuka ska hållas hemma. 


Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen - precis som alla andra - vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Sjukvården vägleder dig sedan.


Allmänt förebyggande råd mot luftvägsinfektioner

Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.svenljunga.se/corona

Kontakt

Uppdaterad: