Tillbaka till startsidan

Du är här:

Coronaviruset

Detta är information från Länstyrelsen Västra Götaland. Vi deltar i den av länsyterelsen samordnade samverkan kring Coronaviruset.

Samverkan efter första fallet i Göteborg

Ett fall av coronaviruset (Covid-19) har bekräftats hos en patient i Göteborg. Det gäller en man som besökt norra Italien och insjuknat efter hemkomst.

För att länets kommuner ska ha tillgång till korrekt information har Länsstyrelsen under torsdagen genomfört en samverkanskonferens med smittskyddsläkare från Västra Götalandsregionen och kommunerna.


Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner genom att hålla kommunerna uppdaterade om läget och förmedla frågor och svar mellan aktörerna. Länstyrelsen deltar också i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter.

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna

Den här nyheten är relaterad till coronaviruset. Informationen i nyheten är baserat på det aktuella läget vid publicering och kan sluta vara aktuellt om läget förändras. Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på www.svenljunga.se/corona

Kontakt

Uppdaterad: