Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Informationskvällar om demens

Har du någon i din närhet som du vet eller misstänker drabbats av en demenssjukdom? Eller är du orolig för att själv drabbas? Välkommen på informationskväll om demens med vårt demensteam, vår anhörigrådgivare, och Svenska Kyrkan. 

En demenssjukdom vänder ofta upp och ned på tillvaron, även för de närmast anhöriga. Sjukdomssymptom kan variera men blir med tiden alltid fler och starkare. Många anhöriga får ta på sig en vårdarroll som knappast någon är förberedd på. För många handlar det om prövningar och sorg men också om glädje och gemenskap mitt i sjukdomen.

 

Under kvällen får du:

  • information om demenssjukdomens symptom och förlopp
  • konkreta råd kring bemötande, och svåra situationer
  • information om olika former av stöd till anhöriga

När och var?

torsdag 13 februari
klockan 17.00-19.00 i Hillared församlingshem

torsdag 27 februari
klockan 17.30-19.30 i Överlida församlingshem

torsdag 12 mars
klockan 17.00-19.00 i Håcksvik församlingshem

tisdag 24 mars
klockan 17.00-19.00 i Svenljunga församlingshem

Kontakt

Uppdaterad: 21 februari 2020