Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Sophämtning vid höga vattenflöden

På grund av de höga vattenflödena kommer vi just nu inte åt att tömma kärl överallt. Vi tömmer om möjligt vid nästa ordinarie tömning.

Om du inte fått ditt kärl tömt vid ordinarie tömning kan det bero på att sopbilen inte kommer fram på grund av översvämning. Vi tömmer om möjligt vid nästa ordinarie tömning. Vi gör inga nya försök att tömma eftersom prognosen säger att det ska fortsätta regna och eventuell utebliven tömning sker på grund av väderförhållanden vi inte kan styra över. 


Om kärlet inte räcker till nästa tömning

Du kan ställa ut en extra säck för restavfall om du behöver. Återvinningsmaterial som inte får plats i kärlen kan du lämna på en återvinningsstation.


Om det fortfarande är översvämning vid nästa tömning

Om problemet med höga vattenflöden finns kvar vid nästa tömning ska du kontakta kundtjänst. Vi försöker då hitta en lösning genom en annan tillfällig placering av kärlen. Du kan alltså behöva flytta kärlen till en plats dit sopbilen kan komma fram.


Kontakt

Uppdaterad: 19 februari 2020