Tillbaka till startsidan

Du är här:

Trygghetsundersökning 2019

Under november genomförde vi tillsammans med polisen en trygghetsundersökning. Syftet var att få reda på hur invånarna upplever tryggheten i vår kommun. Undersökningen visade att mer än hälften av de svarande känner sig trygga, men den visade också vilka platser som invånarna framförallt på kvällen tycker känns otrygga och att de typer av brott som invånarna är mest oroade för faktiskt knappt förekommer i vår kommun. 

565 personer, i åldrarna 13 och uppåt besvarade vår digitala enkät.


Drygt hälften av de svarande var oroliga att dem själva eller en närstående skulle utsättas för brott.

De tre mest utmärkande brott som invånarna är orolig för var: misshandel/överfall, stöld och inbrott. Misshandel/överfall var det som allra mest stack ut, vilket Annika Stomberg kommunpolis i Svenljunga kommun tycker är intressant:

Tittar vi på de faktiska anmälda brotten om misshandel och överfall så är det sällan tredje man som blir utsatt, det är ofta uppgörelser mellan ungdomar eller vuxna som hamnar i luven på varandra. Om vi ser till underrättelsebilden och statistiken så är det sällan som någon blir oprovocerat misshandlad eller överfallen här i kommunen. Som vi ser det så behöver vi inte känna oss otrygga ute i vårt samhälle.

Ungefär hälften av de svarande uppgav också att det fanns en del platser i kommunen som upplevdes som mer otrygga än andra, framförallt efter mörkrets inbrott. Några av dessa platser som stack ut var i Svenljunga tätort:

  • Torget
  • Området runt Ica
  • Thilanderska parken
  • Busstationen


En av frågorna som vi ställde var, vad vi alla kan göra för att öka tryggheten. Det som lyftes då var att larma vid brott, vara goda förebilder åt våra barn och unga, våga säga ifrån och reagera. Nattvandring kom också upp som en insats. Detta är något vi har lyssnat på och vill förvekliga, säger vår folkhälsostrateg Erika Till. På tisdag den 18 februari håller vi ett uppstartsmöte för att se intresset för nattvandring och vi hoppas då att många vill delta. Anmäl ditt intresse senast 10 februari till erika.till@svenljunga.se


Erika vill också poängtera att det är viktigt att lyfta fram att över hälften av de svarande upplevde sig som trygga, eller mycket trygga här i kommunen:

Det är positivt, och det är det vi vill fokusera på att fler ska känna i vårt trygghetsskapande arbete.

Förslag på vad kommunen och polisen kunde göra bättre var till exempel högre polisnärvaro, ökat samarbete mellan kommun och polis, högre vuxennärvaro på kvällar.

Vi har ett väldigt gott samarbete mellan kommun och polis skulle jag säga. Varje år skriver vi gemensamt ett medborgarlöfte där vi fokuserar på några insatsområden. Löftet 2019 var att öka tryggheten med fokus på ungdomar, säger Annika Stomberg.

Några av dessa insatser var till exempel att polisen var ute och träffade våra elever i mellanstadiet samt deras vårdnadshavare för att prata om nätet och de brott som kan förekomma på internet. En annan punkt på medborgarlöftet var att genomföra denna trygghetsundersökning.


Under 2019 har vi gemensamt arbetat fram ett nytt arbetssätt, där vi samlar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet under ett paraply – Trygg och säker kommun. En del i detta arbetssätt är just denna trygghetsundersökning som vi har till hjälp när vi nu startar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet under 2020.

Vi kommer även jobba med att samla gemensamma lägesbilder månadsvis, för att vi ska kunna göra rätt prioriteringar och satsningar i det brottsförebyggande arbetet i kommunen säger Erika Till. Mer info om detta arbete kommer snart, håll utkik här på vår webbplats.

Kontakt

Uppdaterad: