Tillbaka till startsidan

Du är här:

Västra Götaland övar totalförsvar

Tillsammans med resten av Sverige deltar vi Totalförsvarsövning 2020. Det är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. I vårt län deltar bland annat vi på kommunerna, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Försvarsmakten.

pansarbilar på tåg

Totalförsvarsövningen (även kallad TFÖ20) utgår från ett scenario med höjd beredskap, det vill säga krigsfara eller krig. I den första övningsdelen ska vi öva på att identifiera roller och ansvar, vilka lagar och regler som träder in vid höjd beredskap och behov av samverkan med andra samhällsaktörer på den regionala nivån.


För att vi mindre kommuner ska kunna genomföra övningen på bästa sätt har vi valt att samarbeta med Tranemo kommun och Bollebygd kommun. Vi har redan genomfört den första utbildningsinsatsen.

Tillsammans är vi totalförsvaret

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar och är en viktig del av den tröskel som ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot oss i Sverige. Genom ett robust totalförsvar ska vi kunna möta allvarliga hot vid krigsfara eller krig. Totalförsvarsövning 2020 ger oss möjlighet att bygga upp vår kunskap och utveckla vår förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner även under mycket svåra förhållanden.

Länsstyrelsen samordnar det civila försvaret i länet

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och ska tillsammans med Försvarsmakten hålla samman totalförsvarsplaneringen i vårt län. Huvuduppgifterna är:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa samhällsviktiga funktioner, till exempel vård, skola och omsorg
  • Stödja Försvarsmakten vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Kommer övningen att märkas?

Den del av övningen som startar hos oss nu under januari och februari är en så kallad seminarieövning som går ut på att vi får diskutera hur vi ska ta oss an de situationer vi ställs inför. Det är alltså inget allmänheten kommer att märka av i sin vardag, men det är bra att känna till att vi samhällsaktörer övar för att stärka vår beredskap.

Varför finns totalförsvarsövningen?

Även om Sverige är tryggare än många andra platser i världen har vi ett försämrat säkerhetsläge i omvärlden. I december 2015 beslutade regeringen att Sverige skulle återuppta planeringen av totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en del av arbetet med att stärka vårt totalförsvar. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret under 2020.

Läs mer

Om civilt försvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »

Om Totalförsvarsövning 2020 » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den enskildes roll i totalförsvaret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »

Kontakt

Uppdaterad: