Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Färre unga dricker – men fler är inte nöjda med sin egen hälsa

Överlag följer Svenljunga regionalsnittet, där alkoholanvändningen minskar och likaså rökningen. Vår folkhälsostrateg Erika Till berättar att det som sticker ut lite för Svenljunga är att de ungdomar som dricker också dricker mer. Informationen kommer från CAN-rapporten (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning), en regional undersökning som görs var tredje år i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.

silhuetter av sex ungdomar i solnedgången 

Något som sticker ut för Svenljungas del i årets rapport är attityden mot både alkohol och narkotika. Alltfler ungdomar uppger att de själva inte använder det, men att det är okej att andra gör det.

Två undersökningar

Eftersom CAN-rapporten redovisar situationen i hela Västra Götaland är den inte särskilt djupgående för mindre kommuner, därför har vi valt att fördjupa oss med hjälp av en drogvaneundersökning enligt Öckerö-metoden. Med hjälp av denna kan vi inte bara analysera nuläget ännu bättre, utan framförallt börja planera specifika insatser. Nu har vår folkhälsostrateg analyserat resultaten ur båda rapporter. I vår lokala drogvaneundersökning ser vi ungefär samma trender som den regionala undersökningen, skillnaden är att vi kan se att Svenljunga sticker ut i tidig alkoholdebut. Våra barn testar alltså alkohol i högre utsträckning i yngre åldrar jämfört med andra kommuner, berättar Erika Till.

Vad kan du göra mot alkoholen?

”Vi vet att de ungdomar som röker och testar alkohol i yngre åldrar också har en lägre tröskel till att testa narkotika, det är viktigt att som vuxen vara tydlig med sina ungdomar var man själv står i frågan. Prata med ditt barn, fråga vad de gör och var närvarande” säger Erika Till. Ju längre vi tillsammans kan hålla våra ungdomar borta från alkohol, ju mer minskar riskerna för användning av narkotika. Det finns en mängd bra material som du kan använda som stöd för att lättare kunna prata med din ungdom om alkohol och droger. Exempelvis har Systembolagets IQ tagit fram Tonårsparlören som är fylld med en massa stöd, råd och föräldratipslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi samarbetar för att förbättra ungdomars situation

Det drogförebyggande arbetet är en viktig och ständig del av vårt vardagliga arbete, och det är flera aktörer som är inblandande. Vi har ett tätt samarbete med polisen. Bland annat skriver vi årligen ett medborgarlöfte med olika fokus varje år. Inte minst inför detta är det till stor hjälp att få resultaten från dessa undersökningar för att så vi vet var vi ska rikta våra insatser!

Många ungdomar mår inte bra över sig själv och sin hälsa

Det som sticker ut i årets rapporter är måendet hos våra ungdomar. I hela regionen uppger fler att de inte mår bra över sig själva och att de inte är nöjda med sin egen hälsa. Svenljunga ligger lite högre i dessa resultat i jämförelse med grannkommunerna. Detta är självklart något vi måste se allvarligt på, vi vill att våra barn och ungdomar ska må bra och vi arbetar kontinuerligt med dessa frågor på flera olika håll i våra verksamheter. Bland annat har vi precis innan sommaren startat en ny samverkansgrupp för ungdomsfrågor: ungdomsteamet är en samverkan över förvaltningsgränserna för att arbeta på ett smartare sätt för att ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna – en stark samverkan för starkare ungdomar. Bland annat i detta forum går vi nu igenom undersökningarnas resultat och börjar planera ytterligare insatser.

Vad kan du göra för att påverka ungdomarnas situation?

Vi hoppas att även du som vuxen i vår kommun vill vara med och påverka ungdomarnas situation. CAN-undersökningen har också visat att många ungdomar inte har en vuxen de kan lite på i sin närhet. Kombinerat med att många mår sämre över sig själva och sin hälsa betyder det att fler ungdomar kan hamna i utanförskap, även i vuxen ålder. Vi erbjuder regelbundet olika formar av utbildningar och föreläsningar där du som vuxen kan få verktyg för att förstå och stödja ungdomar i din omgivning. Nästa tillfälle är Tillsammans för livet den 6 november, där Lotta Jensen klockan 18.00 föreläser om psykisk livräddning och Elena Orrlöv berättar om sina erfarenheter av att drabbas av ångest som tonåring och att hitta tillbaka till viljan att leva. Dessutom kan du träffa ett flertal utställare som arbetar med bättre hälsa och suicidprevention.

 

Vill du läsa mer och ta del av hela resultatet?

Läs kommunrapporten för CANPDF

Läs den regionala CAN-rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs resultatet av Drogvaneundersökningen som gjordes på Mogaskolans högstadiumPDF

Kontakt

Uppdaterad: 24 oktober 2019