Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tack alla som besökte oss på Texasdagarna

Stort tack till alla som besökte Samhällsbyggnads tält på Texasdagarna, och grattis till vinnarna på tipspromenaden!

Våra tre vinnare, Moa, Tilda och Catrin, hade rätt på alla sex frågor i tipspromenaden och vinner varsin take away-mugg. Utslagsfrågan var klurigare, men helt klart spolar vi ner mycket saker i avloppen som inte har där att göra.


Svar på tipspromenaden

Här hittar du fullständiga frågor från tipspromenaden och vilket som är rätt svar.

Fråga 1

2014 förenklades byggreglerna för vissa komplementbyggnader, så kallade Attefallshus. Attefallshusen får vara upp till 15 kvm om de är en tillbyggnad av ett befintligt hus och 25 kvm om de är fristående. Vad krävs för att du ska få bygga ett Attefallshus?


1. För att bygga Attefallshus krävs att jag lämnar in anmälan (lite enklare variant än vad en ansökan är).


X. För att bygga Attefallshus krävs att jag lämnar in en fulständig ansökan, precis som vid ett bygglov.


2. Inget av det krävs, jag kan bygga ett Attefallshus utan att meddela byggenheten.


Rätt svar: 1Fråga 2

Vissa produkter kan släppa ut farliga gaser när de eldas. Vad gäller vid eldning på din egen tomt?


1. Jag får elda vad jag vill hemma, det är min tomt och mina saker.


2. Jag får inte elda något alls.


3. Jag får bara elda trädgårdsavfall på tomten.


Rätt svar: 2Fråga 3

Det finns flera olika platser där du kan lämna avfall, till exempel på återvinningscentralen och återvinningsstationen. Vad är skillnaden på en återvinningsstation och en återvinningscentral?


1. Det är ingen skillnad, jag kan slänga samma avfall både på en återvinningsstation och på en återvinningscentral.


X. På den obemannade återvinningscentralen kan jag bara lämna förpackningar, den bemannade återvinningsstationen tar emot mer avfall, till exempel grovavfall och farligt avfall.


2. På den obemannade återvinningsstationen kan jag bara lämna förpackningar, den bemannade återvinningscentralen tar emot mer avfall, till exempel grovavfall och farligt avfall.


Rätt svar: 2Fråga 4

Från 1 juli 2019 gäller ett utökat rökförbud. Hur långt från en entré måste du stå när du röker?


1. Jag måste stå minst 5 meter bort.


X. Det finns ingen exakt måttangivelse, det är den som har hand om lokalen som avgör vad som är ett lämpligt avstånd.


2. Jag måste stå minst 10 meter bort.


Rätt svar: XFråga 5

Om något läcker hemma hos dig kan det innebära att plötsligt får en mycket större vattenförbrukning än vanligt. Om du har en kran som droppar hemma, hur mycket extra i vattenförbrukning kan det innebära?


1. 30 kubikmeter per år.


2. 40 kubikmeter per år.


3. 50 kubikmeter per år.


Rätt svar: 1Fråga 6

Kommunen arbetar med flera olika typer av planer, till exempel översiktsplan och detaljplan. Vad är skillnaden på en översiktsplan och en detaljplan?


1. Översiktsplanen är vägledande och detaljplanen är bindande. Översiktsplanen visar på kommunens visioner kring den långsiktiga samhällsutvecklingen. Detaljplanen styr markanvändning, byggrätt och utformning.


X. Både detaljplan och översiktsplan är vägledande. De arbetas om var fjärde år och ger en fingervisning kring hur kommunen vill arbeta kring samhällsutveckling. Översiktsplanen är vägledande före hela kommunen och regionen. Detaljplan visar hur fastigheter inom kommunen bör användas och bebyggas.


2. Både översiktsplan och detaljplan är bindande och bestämmelser kring hur man får bygga. Översiktsplanen gäller för de expansiva delarna av kommunen och detaljplanen styr på fastighetsnivå.


Rätt svar: 1Utslagsfråga

Det enda du får spola ner i toaletten är sådant som passerat genom kroppen och toalettpapper. Ändå spolar vi ner väldigt mycket skräp i Sverige. Hur många ton skräp tror du att vi spolar ner i våra avlopp i Sverige varje år?


Svar: Vi slänger hela 7 000 ton skräp i våra avlopp varje år.

Kontakt

Uppdaterad: 04 september 2019