Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Semestertider på miljö- och byggenheten

Under veckorna 28-32 är det många av oss som har semester. Det gör att det kan vara lite svårare att få tag på en handläggare.

brygga från gräsyta in i sjö, till höger om bryggan står en livboj med texten Svenljunga kommun och Trygghansa, i högra kanten längst fram syns en del av ett träd

Vi har alltid minst en person i tjänst när kommunhuset är öppet och du kan alltid nå oss genom kommunens kontaktcentrum, 0325-180 00. Det går även bra att skicka e-post direkt till din handläggare (förnamn.efternamn@svenljunga.se) eller till miljobygg@svenljunga.se och be någon ringa upp dig. Det är bra om du beskriver vad ärendet gäller – det är inte alltid lätt för en miljöhandläggare att hantera en bygglovsfråga och tvärtom! Vi läser inkommande e-post minst en gång per dag.


Inkomna handlingar registreras och tas omhand men handläggningstiden under den här perioden kommer att vara längre än normalt, beroende på vem av oss som arbetar just när din handling kommer in. På miljö- och byggenheten handlägger vi bland annat följande typer av ärenden:


  • ansökan om bygglov
  • ansökan om värmepump
  • ansökan om enskilt avlopp
  • anmälan nedskräpning eller boendemiljö
  • misstänkt matförgiftning (anmälningsformulär finns även på svenljunga.se/anmalamatforgiftning
  • serveringstillstånd för alkohol
  • tobakstillstånd


Vi på miljö- och byggenheten vill passa på att önska alla en trevlig sommar!

Kontakt

Uppdaterad: 25 juni 2019