Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Rapportera främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar den biologiska mångfald. Vad du gör som privatperson spelar stor roll. För att förebygga spridning är det viktigt att du rapporterar in platser där du hittar dessa arter.

Skunkkalla

De arter som vi har mest bekymmer med i Västra Götalands län är jätteloka, jättebalsamin, gul skunkkalla, parkslide, vresros, blomsterlupin och sjögull.


Du hittar mer information om dessa arter och hur du kan rapportera på sidan Invasiva främmande arter.öppnas i nytt fönster

Kontakt

Uppdaterad: 24 juni 2019