Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vill du arrendera jaktmark?

Nu har du möjlighet att arrendera jaktmark av oss. Marken finns i närhet av Svenljunga och Överlida. Ditt anbud ska vara hos oss senast den 17 juni.

skog

Mer om jaktmarken kan du se genom att klicka på respektive pdf, då får du upp en kartbild och storlek i hektar.

Lämna anbud

Anbud ska anges i svenska kronor per hektar, lagstadgad mervärdesskatt (moms) tillkommer.

Jakträttskontraktet gäller för en tid av 3 år, läs gärna kontraktet JakrättsupplåtelsePDF.

Detta kontrakt gäller för samtliga marker som går att lämna anbud på. Anbud ska lämnas separat för varje område.


När du lämnar in ditt anbud är det viktigt att du anger fullständiga uppgifter:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Adress
  • anbud i svenska kronor per hektar

Anbudet ska lämnas i ett slutet kuvert märkt med ”Anbud jakträtt”.

Skicka ditt anbud till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Boråsvägen 13, 512 80 Svenljunga.

Kontakt

Uppdaterad: 04 juni 2019