Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ny och unik samverkan för våra ungdomar

Igår startade vi upp vår nya samverkansgrupp för ungdomsfrågor. Ungdomsteamet är en samverkan över förvaltningsgränserna för att arbeta på ett smartare sätt för att ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna. En stark samverkan för starkare ungdomar.

Kommunchef Magnus Nilsson inviger uppstartsmötet för den nya samverkansgruppen kring ungdomar, ungdomsteamet.

Alla våra förvaltningar är delaktiga. Ungdomsteamet samlar representanter för skola, barn- och elevhälsa, individ- och familjeomsorgen, folkhälsan, sociala stödteamet, fältassistenter, ungdomsgården och arbetsmarknadsenheten. Tillsammans har de fokus på barn och ungdomar 6-20 år och bygger upp ett optimerat arbetssätt som lägger vikt på tidiga insatser.


Ungdomsteamet ser över och involverar alla kompetenser vi har inom organisationen för att säkerställa att vi verkligen gör allt vi kan för att stödja och hjälpa våra ungdomar. Fokus är på invånarperspektiv och tidiga insatser med mål att alla våra ungdomar ska leva det godaste livet. På så sätt stärker vi det gemensamma arbetet för skolnärvaro, för måluppfyllelse, för hälsa och meningsfull fritid. Vi kan därigenom hjälpa ännu fler barn och ungdomar att lyckas med sin skolgång och att känna både tillhörighet och delaktighet.


Olika former av intern samverkan sker redan, men detta blir ett sätt att bli ännu bättre. Ungdomsteamet jobbar bredare och intensivare än våra tidigare samverkansformer och säkerställer att alla förvaltningar kan arbeta efter samma metoder. Vi har en bra grund att bygga vidare på. När vi har ett ännu starkare samarbete internt, blir även vår samverkan med externa parter effektivare och vi kan säkerställa att ingen hamnar mellan stolarna.

Unlrika Hautala, Enchetschef IFO, presenterar hur gruppens uppdrag tillkom och hur de nu ska börja jobba.

.

Uppdaterad: