Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Behöver du extra ekonomiskt stöd?

Nu kan du som är folkbokförd hos oss söka medel ur sociala samfonden. Fondens syfte är att ge ett extra stöd till framförallt barnfamiljer med mycket små inkomster, men även till äldre, sjuka eller funktionsnedsatta med mycket låg inkomst.

Beslut om hur fondens medel ska fördelas fattas av socialnämnden.


Din ansökan måste vara hos socialförvaltningen senast den 30 april.

Ladda ner ansökningsblanketten här »PDF


Du kan lämna in den till kontaktcenter i kommunhuset eller skicka den till Svenljunga kommun socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga


Hör gärna av dig om du behöver mer information, ring 0325-180 00 eller skicka e-post till Liselott Johansson.

Kontakt

Uppdaterad: 04 april 2019