Tillbaka till startsidan

Du är här:

Eldar du upp ditt avfall?

Det kan innebära att du sänker värdet på din fastighet, att du negativt påverkar din och andras hälsa, och att du bidrar till att förstöra vår vackra natur som så många Svenljungabor och besökare uppskattar. 

Att elda upp avfall frigör nämligen gifter till luften vi andas, gifter som kan göra oss sjuka. Det frigör också gifter som förstör din mark och som går ner i grundvattnet. I värsta fall kan du eller nästa ägare av fastigheten behöva genomföra marksanering.

Lämna därför alltid ditt avfall till återvinning.

Vi erbjuder bättre alternativ

Genom att återvinna tar vi mindre nya resurser i anspråk. Allt avfall som återvinns förblir del av produktionskretsloppet: gamla plastprodukter så som frigolit, leksaker, hinkar, flaskor, påsar kan omvandlas till nya plastprodukter. Då sparar vi för varje kilo plastförpackning 1 kilo olja och minskar vårt koldioxidbehov. En del av ditt avfall blir också värme för många hushåll när det förbränns i värmeverket. Förbränning här sker med högre temperaturer än när du eldar upp ditt avfall hemma, och dessutom finns det ett flertal filter som samlar upp gifter.


Vid återvinning hanteras gifter på rätt sätt; de filtreras bort, omvandlas eller förstörs så att de gör minsta möjliga skada. Vid rätt återvinning frigörs färre eller inga gifter. När du eldar upp ditt avfall hemma frigörs gifterna istället till din direkta omgivning. När du dessutom står i röken medans du bevakar elden andas du in gifter, får dem på din hy och på kläderna. Det kanske inte märks i stunden, men kommer påverka dig och din omgivning.


Genom att lämna ditt avfall till återvinning sparar du dessutom tid. Du slipper stå hela dagen vid elden och bevaka den så den inte sprids, du slipper skyffla upp aska och du slipper alla gifter. Och du slipper få besök av våra miljöhandläggare.


Välkommen in på vår Återvinningscentral Änglarp där vår kompetenta personal hjälper dig att sortera rätt - från den gamla soffan till färghinkar och kökspanelen. Dessutom kör vår miljöbil för farligt avfall kommunen runt två gånger om året. Här kan du lämna farligt avfall. Nästa gång bilen kör är i maj. Miljöbilen tar med sig det mesta, till exempel lim- och färgrester, syror, batterier, lampor, sprayburkar, lösningsmedel och avfettningsmedel. Avfall som lämnas hos Miljöbilen tar vi hand om på bästa sätt för miljö och hälsa. Eftersom det finns begränsat med plats i bilen kan den inte ta med sig stora vitvaror. Men det går att buda grovavfall mot en kostnad.


Vill du lära dig mer om gifterna som frigörs vid eldning av avfall hemma?


Visste du att det är ett brott att elda upp ditt avfall hemma?


Det finns visst trädgårdsavfall som det är ok att elda upp.

Kontakt

Uppdaterad: