Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgarlöfte för att öka tryggheten

Idag har medborgarlöftet för 2019 skrivits på. Lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun har valt att skapa ett medborgarlöfte om att fokusera på att öka tryggheten, med ungdomar i fokus, bland annat genom insatser kring IT-brottslighet och insatser för ungdomars säkerhet i sociala medier.

Lokalpolisområdeschef Tomas Jansson och kommunalråd Stefan Carlsson undertecknar medborgarlöftet.

Vid undertecknandet medverkade från Svenljunga kommun: kommunalråd Stefan Carlsson, vice kommunalråd Johan Björkman och kommunchef Magnus Nilsson, samt Erika Till, folkhälsostrateg. Från polisen medverkade både Tomas Jansson, lokalpolisområdeschef och Annika Stomberg, kommunpolis i Svenljunga.


Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild och beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts 2016 och förnyades idag.


Polisen och Svenljunga kommun kommer att fokusera på insatser för att öka tryggheten - med ungdomar i fokus, under 2019.

Polisens och kommunens gemensamma lägesbild i Svenljunga kommun visar på att invånarna i kommunen upplever en ökad otrygghet, framförallt i Svenljunga tätort. Otryggheten är ofta ungdomsrelaterad och grundar sig i droghantering, skadegörelse, klotter samt IT-relaterad brottslighet på sociala medier mellan individerna själva.


Under våren är polisen ute på mellanstadieskolorna och pratar om sociala medier och IT-brottslighet, dels till föräldrarna men också ute i klasserna för eleverna.

Kontakt

Uppdaterad: