Tillbaka till startsidan

Du är här:

Ny förskola i Svenljunga tätort

Vi har brist på förskoleplatser i Svenljunga tätort och är därför igång med processen att bygga en ny förskola. Det blir inte bara ett nytt hus som byggs, utan en helt ny förskola. Projektet går under namnet Svedjans förskola, och vi uppdaterar dig om processen hela vägen fram till invigningen.

Förstudie, lokalisering och detaljplan är klar. Nu befinner vi oss i programskedet, som är det viktigaste steget för vår verksamhet. Under detta steg i processen samlas våra krav in och skisser skapas. Vår lokalförsörjningsstrateg och en av våra förskolechefer samarbetar med arkitekten kring detta. Planer och skisser har tagits fram genom studiebesök, diskussioner med bland annat pedagoger, barnskötare, kökspersonal, städpersonal, och ledningen.

 

Den nya byggnaden ska präglas av lekfullhet, vara färgglad och är inspirerad av byggklossar – se bilden. Det planeras för fyra avdelningar med 15 barn per avdelning. Det ska finnas möjlighet för samarbete mellan avdelningar och sikt på varandra för stöd under dagen. Allting ska bjuda in till att leka och skapa tillsammans.

 

Den L-formade byggnaden med inner- och yttergård kommer också inhysa ett tillagningskök. Den lekfulla utemiljön ger möjlighet för att sova utomhus när vädret passar för de barn som bättre sover middag i den friska luften.

 

Vi satsar på kvalité med en så kallad miljöbyggnad klass silver – detta innebär bland annat fokus på giftfrihet, mycket bra ventilation, energisnålhet och mycket mer som styr en hög kvalité genom hela byggprocessen.

 

Just nu filar vi på detaljer i både arkitektens skiss och annat runtomkring såsom möjlighet till solenergi på taket. När det är klart är det nästa steget projekteringen, alltså grunden till bygglov, upphandlingar och slutligen bygguppdrag. Sedan startar bygget.

Kontakt

Uppdaterad: