Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vår första digitala medarbetare

Personalfunktionen Svenljunga-Tranemo arbetar just nu med att införa en digital medarbetare inom lönehanteringen. Medarbetaren syns aldrig, "Arne" är helt digital, ett såkallad RPA (Robotic Process Automation). 

 

Under våren har personalfunktionen arbetat med en genomlysning av olika processer inom lönehanteringen i syfte att hitta automatiseringslösningar. Resultatet blev att testa och utvärdera processen med RPA (Robotic Process Automation) - vår digitala medarbetare ”Arne” håller alltså på att skolas in just nu.

 

Personalfunktionen hanterar idag ca 2500 löner för Svenljunga och Tranemo kommun. Tanken är att vår digitala medarbetare ”Arne” kommer att hantera processerna kring anställningsavtal, intyg och handlingar i ett första skede. Digitalisering handlar mer om att förändra mänskliga beteenden än om teknik. Svenljunga och Tranemo kommuner står som många andra arbetsgivare inför stora utmaningar, där behovet av välfärdstjänster ökar samtidigt som det råder arbetskraftsbrist. Vi behöver hitta nya sätt att lösa våra kommunala uppdrag och då kan automatisering vara en del.

 

Digitaliseringen kräver ett annat typ av ledarskap, tillit och mod att ifrågasätta gamla arbetssätt och ersätta dem med nya. Automatiseringen av de administrativa processerna kommer göra att vi blir attraktivare som arbetsgivare då vår personal får ägna sig åt värdeskapande arbete - att möta våra kommuninvånare.

 

Ni kan följa arbetet på kommunernas LinkedIn-sidor med #kodnamnarne

Kontakt

Uppdaterad: