Tillbaka till startsidan

Du är här:

Utredningar industriområde Lockryd

Pågående arbete


-

Under hösten genomför vi flertalet undersökning i Lockryd för att skapa underlag inför en ny detaljplan om eventuell utökning av industriområdet.

Med start vecka 36 är våra konsulter från Afry på platsbesök och inledande undersökningar till utredningar av geoteknik, bergteknik och hydrogeologi (grundvatten). Personerna som rör sig i området genomför fältsyn, bergkartering, mätning av radon sant planerar för kommande provtagningar i fält. Under denna vecka rör utredarna sig till fots eller med bil genom området. Det kan även bli så att de kör bil på gång- och cykelvägar för att kunna komma fram till alla platser.

Veckorna därefter blir det fler undersökningar och provtagningar. Ni kommer så småningom även se borrbandvagnar eller andra typer av maskiner i området som är där för att ta prover.

Om du undrar något är du välkommen att höra av dig till vår projektledare Magnus Nilsson via e-post magnus.nilsson@svenljunga.se eller telefon 0325-183 41.

.

Senast uppdaterad: | Publicerad: