Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bullervall byggs utmed riksväg 27

Pågående arbete


-

Markägaren till Slätthult 1:1 har ansökt och fått tillstånd till att anlägga en bullervall utmed RV27, i höjd med Sandsjön (se bilden). Det är markägaren själv som bygger denna bullervall, inte kommunen. Bullervallen bygger markägaren med överskottsmassor från Lockryds industriområde. Arbetet börjar under vecka 35.

Kartbild över riksväg 27 och området Sandsjön med markering där bullervall byggs.

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Senast uppdaterad: | Publicerad: