MENY

Du är här:

Ombyggnad Boråsvägen, etapp 2

Pågående arbete


-

vi bygger om Boråsvägen, från korsningen Vävare-/Nylännesgatan till korsningen Spinnaregatan/154. Sandhs entreprenad genomför arbetet. Vi ändrar gatans utformning genom att bygga till en ny gång- och cykelbana, ny busshållplats, ny belysning samt hasighetsdämpande åtgärder. I samband med gatuarbetet genomför vi också omfattande arbeten på vatten- och avloppsledningar. Vägen är avstängd för genomfart under tiden, följ aktuell skyltning.

Hur påverkar det mig?

Under arbetes gång stänger vi av vägen för genomfartstrafik, men försöker hålla infarter öppna för biltrafik i så hög grad som möjligt. Tillfartsvägen fram till enskilda fastigheter ändras beroende på var schakt och arbetet sker.

Många arbetsmaskiner och djupa schakt kommer att finnas i området. Passera med stor försiktighet samt aktsamhet. Gå inte in på arbetsområdet, för din egen säkerhet!

Vi tackar för din förståelse och tålamod under detta arbete. Vi är övertygade om att slutresultatet blir riktigt bra och till glädje för både boende och trafikanter.

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Senast uppdaterad: | Publicerad: