Tillbaka till startsidan

Du är här:

Hur mår unga HBTQ-personer?

Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och har därför sämre hälsa. I filmen berättar ungdomar om kränkningar och hatbrott i skolan och om att förlora tryggheten i den egna familjen då de kommit ut.

.

Kontakt
Ida Henning, Anhörigrådgivare, 0325-184 52

Uppdaterad: