Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Första hjälpen till psykisk hälsa

Sedan hösten 2022 har vi två instruktörer som utbildar vår personal i första hjälpen till psykisk hälsa. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Första hjälpen till psykisk hälsa är en evidensbaserad utbildning som ökar medarbetares kompetens att identifiera och bemöta personer med psykisk ohälsa.

Utbildningens mål

Avsikten är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Bakgrund

Kunskaper om Första hjälpen vid akut kroppsskada och hjärt- och lungräddning har bidragit till att folk i allmänhet vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor, och använder dessa kunskaper för att rädda liv. Kunskapsnivån är emellertid låg när det gäller psykiska sjukdomar och bidrar till den fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta förekommer. Vanliga fördomar är att personer med psykisk sjukdom är farliga, galna och oberäkneliga och att det inte finns riktig och lämplig behandling för psykiska besvär. Därför händer det att omgivningen undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller så undviker personen att söka hjälp för sina egna psykiska problem. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid och från att söka rätt sorts hjälp

Utdrag ur utbildningsinnehållet

  • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Som kursdeltagare får du ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
  • Kursen ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, trauma och akuta psykostillstånd.
  • Kursen lär ut hur du tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
  • Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer

Vilka kommer utbildas?

Denna utbildning är internationell och det utbildas flertalet första hjälpare runt om i Sverige och världen. Vi är en del av Boråsregionens satsning. Som första grupp i vår kommun utbildade vi vår omvårdnadspersonal.

.

Ida Henning, Anhörigrådgivare, 0325-184 52

Uppdaterad: