Tillbaka till startsidan

Du är här:

Att mista ett barn i självmord

När någon tar sitt liv påverkas enormt många personer. Alla som på något sätt varit i kontakt med den som dött kommer att rannsaka sig själva och fundera över om de kunde ha gjort något för att förhindra tragedin. Alla ställer sig frågan: varför?

Att förlora en närstående i självmord är ett av de svåraste trauman man kan gå igenom. Inget kommer någonsin att bli sig likt. De första åren blir man mycket påverkad både mentalt och ofta även fysiskt. Sorgen vid självmord kan betraktas som traumatisk sorg och är i stort sett alltid att betrakta som komplicerad sorg. Det betyder att den behöver behandlas professionellt med terapi eller annan typ av stöd. Inte sällan kompliceras sorgen av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).

Ludmilla Rosengren miste sin 14-åriga dotter Linnéa i självmord 2008. Här berättar hon från sitt perspektiv vad som hände. Filmen är den del av en 3-timmar lång utbildningsfilm producerad via NASP, Nationellt Suicidpreventivt center på Karolinska Institutet. Den används för att utbilda "blåljuspersonal" (räddningstjänst, polis, brandkår, ambulanspersonal) i suicidprevention.

Hon har även dokumenterat hela sorgeprocessen på sin blogg ludmilla.se Länk till annan webbplats.

.

Kontakt
Ida Henning, Anhörigrådgivare, 0325-184 52

Uppdaterad: